Unix time

PHP tarih ve saat işlemlerinde unix zaman damgasını (unix timestamp) kullanır. Unix formatı 1 Ocak 1970 00:00:00 tarihinden itibaren geçen saniye sayısını tutan integer(tamsayı) bir değerdir.

time()

Şu anki zaman bilgisini unixtime formatında döndüren fonksiyondur. time() fonksiyonu parametre almaz.

---

$suan_unix=time();
echo 'Şuan: '.$suan_unix;

// ÇIKTI

// Şuan: 1479901380

---

3 Gün öncesinin tarihi

$suan=time();
$uc_gun_once=$suan-(3*24*60*60);
echo 'Şuan: '.$suan.'
';
echo '3 gün önce: '.$uc_gun_once;

// ÇIKTI

// Şuan: 1479894837

// 3 gün önce: 1479635637

---

date(format, timestamp)

---

echo date('d/m/Y').'
';
echo date('d F Y l',time()+3*24*60*60).'
';
echo date('d.m.y H:i:s').'
';

// ÇIKTI

// 23/11/2016

// 26 November 2016 Saturday

// 26.11.2016 14:51:47

---

Türkçe Karakterli Tarih Fonksiyonu

$zamancek= date('d-m-Y');
setlocale(LC_TIME, 'turkish'); setlocale(LC_ALL,'turkish');
echo iconv('latin5','utf-8',strftime(' %d %B %Y ',strtotime($zamancek)));

Blog Kategorileri

Android Studio

HTML, CSS, JS

PHP, Codeigniter, Laravel

Visual Studio

En Son Bloglar