explode() Fonksiyonu Kullanımı

explode("", $a, $b) olacak şekilde 3 ana bölüme sahiptir.

» Birinci kısımdaki tırnak işaretleri ("") arasına hangi karakteri koyarsanız o karaktere göre ayırma işlemi yapılacaktır.

» İkinci kısımda bulunan değişken ($a), bölme işlemini yapacağımız değişkendir. Bu değişken içindeki bilgiler parçalara ayırılıp dizilere aktarılacaktır.

» Üçüncü bölümde bulunan değişken ($b) ise opsiyonel olup kullanılmayabilirde. Kullanıldığı taktirde bölme işlem limitini ayarlamaktadır. Bu değişken içindeki sayı kadar bölme yapılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde bu olayı daha detaylı olarak anlayabilirsiniz.


PHP explode() Fonksiyon Örnekleri

İlk 2 örneğimizde kullanacağımız değişken "php ile kodlama dünyasına hoşgeldiniz". Şimdi bu değişkeni explode fonksiyonuna değişik biçimlerde soktuğumuz zaman ortaya çıkacak sonuçlara bakalım.

Örnek 1: Değişkeni boşluk karakterine göre (" ") bölmek istersek;

$degisken = 'php ile kodlama dünyasına hoşgeldiniz';
$bolunmus = explode(" ", $degisken);

Yukarıdaki işlem uygulandığı zaman cümle içindeki kelimeler " " değişkenine göre bölünmektedir. Burada iki tırnak işareti arasında bir boşluk karakteri vardır. Bu işlemden sonra yeni dizi değişkenimiz 5 parçaya sahiptir ve her parçasındaki değerler aşağıdaki gibidir;

$bolunmus[0] = php
$bolunmus[1] = ile
$bolunmus[2] = kodlama
$bolunmus[3] = dünyasına
$bolunmus[4] = hoşgeldiniz

Örnek 2: Bu örnekte ise aynı değişkeni kendi istediğimiz kadar parçaya bölmek istersek. Örneğin 3 parçaya bölmek istersek;

$degisken = 'php ile kodlama dünyasına hoşgeldiniz';
$bolunmus = explode(" ", $degisken, 3);

Yukarıdaki işlem ile opsiyonel olarak kullandığımız, fonksiyonun son değişkeni olan 3 ile elimizdeki cümleyi 3 parçaya ayırmış olacağız. Burada ilk 2 parçada 1. örnekteki aynı işlemler uygulanmaktadır. 3. parçada ise cümlenin veya değişkenin geri kalan kısmı buraya aktarılmaktadır. Örnek sonucunu inceleyecek olursak;

$bolunmus[0] = php
$bolunmus[1] = ile
$bolunmus[2] = kodlama dünyasına hoşgeldiniz

Örnek 3: Peki elimizdeki değişken daha farklı bir şey olsaydı. Örnek olarak yeni değişkenimiz 24:45:65:fdd:456 olsun. Burada ayrıma işlemini boşluk karakteri ile yapamayız çünkü değişken içinde boşluk bulunmamaktadır ve böyle bir ayrımı yapmak mantıksız olmaktadır. Burada ayrıma işlemi için kullanılacak olan karakter (:) işaretidir. Bu karaktere göre ayırma yapmak istersek;

$degisken = '24:45:65:fdd:456';
$bolunmus = explode(":", $degisken);

İşlem sonucunda (:) karakterine göre ayırma yapıldığı için çıkacak olan sonuç aşağıdaki gibidir;

$bolunmus[0] = 24
$bolunmus[1] = 45
$bolunmus[2] = 65
$bolunmus[3] = fdd
$bolunmus[4] = 456

Örnek 4: Aynı değişkeni (45) karakterine göre bölmek isteseydik;

$degisken = '24:45:65:fdd:456';
$bolunmus = explode("45", $degisken);
$bolunmus[0] = 24:
$bolunmus[1] = :65:fdd:
$bolunmus[2] = 6

Blog Kategorileri

Android Studio

HTML, CSS, JS

PHP, Codeigniter, Laravel

Visual Studio

En Son Bloglar