if(koşul1){  // koşul1 sağlanırsa çalışacak kodlar}
elseif(koşul2){  // koşul2 sağlanırsa çalışacak kodlar}
elseif(koşul3){   // koşul3 sağlanırsa çalışacak kodlar}
else{   // yukarıdaki hiçbir koşul sağlanmazsa çalışacak kodlar}

Örnek 1

$a=15;
$b=9;
if($a>$b)
   echo "a değişkeni b'den büyüktür.";
elseif($a<$b)
   echo "a değişkeni b'den küçüktür.";
else
   echo "a değişkeni b'ye eşittir.";

Örnek 2

$kullanici_adi="alfabe";
$sifre="deneme";
if ($kullanici_adi=="okul" and $sifre=="deneme")
   echo "Giriş Yapıldı";
else
   echo "Kullanıcı adı yada şifre yanlış!";

Örnek 3

$sayi=7;
if ($sayi%2==1) // sayının 2'ye bölümünden kalan 1 ise
   $sayi++;
echo "Sayı=$sayi"; // ekrana Sayı=8 yazar

Blog Kategorileri

Android Studio

HTML, CSS, JS

PHP, Codeigniter, Laravel

Visual Studio

En Son Bloglar